Dental Simic
[ Home ] [ Kontakt ] [ O nama ]

Ulica : Baba Višnjina 49
11000 Beograd
tel : 011.3449.459
tel : 011.3447.927
fax : 011.3440.327
email : ordinacijasimic@gmail.com

Ulica : Koče Kapetana 39
11000 Beograd
tel : 011.2444.164
tax : 011.2447.430
email : ordinacijasimic@gmail.com

 
 
 

Implanti

Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplastičnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i njihova kombinacia) u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije u delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog je znašaja materijal od koga je izrađen implantat, njegov oblik i veličina, izbor pacijenta, prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji "Simić"se upotrbljavaju savremeni implantacijski sistemi :

Struman : www.straumann.com
Imtec : www.imtecdental.com
Ankylos : www.dentsply-friadent.com

Najznačajniji faktor, podrazumevajući visoku stručnost lekara, jeste održavanje idealne oralne higijene, a sobzirom na hiruršku tehniku, materijale od kojih se izrađuju implantati i posebno dobru izradu protetskog rada neuspeh je sveden na najmanju meru. Ugradnja implantata u vilicu je potpuno bezbolan postupak. Vreme pravljenja protetskog rada je nakon 6-8 nedelja po ugradnji implanta. Implant može menjati jedan izgubljeni zub, biti nosač mosta, biti nosač mobilnog protetskog rada, kod bezube vilice pravilan raspored implantata može nositi kompletan fiksni most.

Idealan zub mora imati koren ili implant.

 

Mini implanti

" Moji problemi sa protezom? ... su napokon rešeni "

U ordinaciji "Simić" se radi kombinacija implantologije sa totalnom protezom kod svih slučajeva gde je otežana retencija totalne proteze. Ugradjuju se posebni "mali" implanti za stabilizaciju proteze.

 

 

 

 

 


by Vladimir Marković

www.brzakupovina.com

 

sr en it